Laminat Parke Montaj

Laminat Parke Montajı Nasıl Yapılır?
Laminat Parke Montaj Malzemeleri?
Laminat Parke Döşemesi?

Farklı parke markaları farklı garanti şartlarını paketlerin üstündeki afişlerinde yayınlamıştır. Genel olarak parke montajında uyulması gereken bazı kriterler vardır.

 

images

 Zemin kontrolü ve zemin hazırlığı

Laminat parke döşenecek olan alan temiz, tozsuz, ve inşaat atıklarından arındırılmış olmalıdır. Zeminde olabilecek sıva, boya vs. atık kalıntıları döşemeden kaldırılmalıdır. Döşemenin düz ve bir okadarda temiz olması sağlıklı bir laminat döşemesi ve laminat kullanımı için önemlidir.
Zemin kesinlike düzgün ve dalgasız olmalıdır. Bir metre uzunluktaki eğim farkı 3 milimetreden fazla olmamalıdır. Zeminde var olan tümsek ve çukurlar döşemenin esnemesine sebebiyet verecektir. Bu esnemede kilitli parke sisteminde döşenen laminata  zarar verecek,  zemin üzerinde yüründüğünde sese, kimi kişilerde baş dönmelerine sebebiyet verebilir, geniş zamanda laminat kilit yerlerinin esneme yüzünden kırılmasına da sebebiyet verecektir.
Zeminin düzleştirilmesi ve laminatın doğru döşenebilmesi için zemin, bu şartları sağlamıyor ise  zeminin tamiratı yapılmalı ya da yapılması sağlanmalıdır. 3 4 cm lik şap atımı veya akıllı şap sistemi ile zeminin düzleştirilmesi sağlanabilir.
Starafor ya da çok katlı şilte bu zemin hatalarını berteraf etmeyebilir. Belli  bir süre sonra yukarıda bahsedilen sorunlar tekrar oluşabilir. Uygun olmayan zemine uygulanan laminat parke garanti laminatı üreten firmanın garanti kapsamı dışına  çıkabilir, montajı yapan firmanın garantisel süreciyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Laminat parkenin döşeneceği yerde, zeminde, dalgalanma varsa, bunu hiç bir malzeme ile düzleştirme şansınız olmayacak, şap atmak suretiyle çözmek zorunda kalabilirsiniz.
Laminat parkenin döşeneceği yerde, pürüzler ve kısmen tümsekler varsa, alt malzemenin zemindeki bu tümsekleri kapatacağı kadar kalınlıkta secilmesi gerekir. Uygulamada genellikle kapron malzemesi bu işi görmektedir.
Zeminin ahşap olması halinde, ahşap zeminin esneyip esnemediğine bakılmalı, ahşap zeminin düz olup olmaması, kotfarklarının olup olmadığı kontrol edilmeli. Uygulamada ahşap zeminde şilte kullanılmaz, kesinlikle daha kalın malzeme kapron tercih edilmelidir.

Malzeme Kontrolü ve Hazırlığı

Laminat parke ve malzemeleri iş öncesi kontrol edilmeli eksikler tamamlanmalı.
Parkenin kilit sistemi kontrol edilmeli, nasıl döşeneceği hakkında bilgi edinilmeli?
Parke Ebatları nedir?
Parke Desen ve rengi nedir?
Parke ve malzemeler malzemenin döşeneceği yere uygun koşulda taşınmış mıdır?
Parke ve Malzemelerde herhangi bir kusuru, defosu var mıdır?
Parke süpürgeliklerin renk ve ebatları uygun mudur?
Montaj yapılacak yerin, nem ve ısı, ses bariyeri kalınlıkları uygun mudur?

Parke ve Malzemeler ile tümünün kontrolü yapıldıktan sonra montajın yapılacağı alana uyumu ile ilgili inceleme yapılmalıdır.

Zemin Yalıtım Malzemeleri

Laminat parke montajından önce zemine mutlaka uygulanması gereken yalıtım malzemeleri vardır. Folyolu şilte ve şilte olarak ayrı ayrı olabileceği gibi, birleşik olarak da bulunabilir. Kapron ve Strafor malzemesi, yerden ısıtma sistemlerinde yağlı kağıt kullanılması gerekebilir. Önemli olan husus, nemi yalıtacak bir malzeme ve ses,ısı yalıtımı yanında zemindeki 5mm’ye kadar olabilecek tümsek ve çukurlukları berteraf edecek bir yastık malzemenin kullanılması gerekliliğidir.

Nem bariyeri olarak 0,2 mm’lik folyo kullanılır. Bu malzeme ek yerlerinde 40 cm kadar üst üste bindirilir ve geniş bant ile boylu boyunca yapıştırılır. Duvar kenarlarından 6-7 cm kadar yukarı taşırılır(süpürgeliklerin arkasında kalması için) Ahşap döşeme üzerine nem bariyeri uygulanmaz.

Nem bariyeri uygulamasından sonra, diğer yalıtım malzemesi uygulanır.
Yastık malzemenin en az 2 mm en fazla 5 mm olması gereklidir.  2 mm’nın altındaki kalınlık, yeterli esneklik ve zemin berterafını sağlayamayacaktır. 5 mm ve üzerindeki kalınlıktaki yalıtım malzemelerinin özellikleri iyi incelenmelidir. Esneklik ve ezildikten sonraki geri düzelme oranları incelenmelidir.
Zeminde statik elektriklenme olmaması için antistatik malzemeler tercih edilmeli, bu hususun önemi anlaşılmalıdır.
Yanlış ya da tavsiye edilmeyen bir yalıtım malzemesi kullanımı istenmeyen sonuçlara yol açabilir, ürün garanti dışı kalabilir.
Piyasada yaygın olarak kullanılan birçok malzeme istenen özelliklerde olmadığından dolayı, laminatlar ile ilgili bir çok sorunun kaynağını oluşturmaktadır.
Uygun malzeme nem bariyerinin üzerine, ekyerlerinden bantlanarak zemine döşenir ve laminat uygulamaya hazır hale getirilir.

Hangi yöne montaj yapılacak.

Döşeme yönü, genellikle pencerelere (ışık kaynağına) dik olacak şekilde yapılır. Bir kenarı diğer kenarından uzun olan (dikdörtgen) alanlarda, uzun olan duvara parelel döşemeyi tercih etmek daha doğrudur.
Döşeme yönünün teknik anlamda bir önemi yoktur, daha çok estetik açıdan değerlendirilmelidir ve iş sahibinin isteği de öğrenilmelidir.

Montaj Başlangıcı ve Bölme

Alan içerisinde montajın başlatılacağı noktanın doğru olarak seçimi çok önemlidir. Hatalı seçim, işin uzamasına ve çok fazla fire verilmesine yol açabilir. Başlangıç noktası seçimi alanın şekline, dekorasyon unsurlarına, ısıtma-soğutma sistemlerinin şekline, kapı, kolon ve benzeri muhtemel engellere bağlıdır.
Döşemeye etkisi olacak olan tüm etkenler belirlenmeli, döşeme yönüne göre en uygun olan kenar seçilmeledir. Dikkat edilmesi gereken husus, montaj sürer iken hangi engel ile nerede ve hangi yönde karşılaşılacağının önceden belirlenmesimesidir.
Bazı alanlarda, bir yönde montaj ilerlerken, birkaç sıranın ters yönde montajlanması gerekebilir. Buna genellikle kapı kasaları, kalorifer boru ve radyatörleri sebep olur.
Büyük alanlarda döşeme bölünerek uygulanmalıdır. Kullanılan malzeme çeşidine göre değişse bile genellikle 6m x 10m’dan daha fazla tek parça döşeme yapılmamalı, daha büyük alanlar bölünerek parçaların 6m x 10m’ye uygun olması sağlanmalıdır. Bölme hatları mekandaki kolon, direk, girinti ve çıkıntılara uyarlanarak, görsel olarak da düzen sağlanmalıdır.
Odadan odaya kapı geçişlerinde de döşeme bölünerek, boşluklara kapama profili uygulanmalıdır.
Laminat Montajı

Laminat plakalarını birbirine kilitleme işlemi. Kilit sistemine göre farklılıklar gösterir (uyguladığınız laminatın broşürüne bakınız).
(Buradaki anlatım için Uniclik seçilmiştir.)
Bu kilit sistemini birden fazla yöntemle birleştirebilirsiniz. İlk plaka yerleştirildikten sonra, o plakadan 40 cm daha kısa 2. ve 2.den 40 cm daha kısa 3. sü kesilir. Bu üç plaka basamak oluşturacak şekilde yan yana kilitlenir. Kilitleme işlemi ilk plakanın oluk kısmına, ikinci plakanın çıkıntısı oturtulur ve aşağıya doğru bastırılır. Kilitleme işlemi düzgünce yapıldığı kontrol edilir, aşağı kaydırma sonlandığında plakaların bir birlerine kilitlenme işlemi bitmiş olur.
Başlangıç basamağı oluşturulduktan sonra işleme devam edilir. İlk plakanın uç bölümüne bir plaka daha yerleştirilir. Bu noktada, laminat döşemesinin duvar mesafeleri ayarlanır. Laminat döşeme ile duvar arasında 1-1,5cm boşluk olmalıdır. Bu boşluk bırakılmazsa genleşen döşeme duvara yaslanacak ve döşeme yukarı doğru kabarma yapacaktır. Mesafenin korunması için özel olarak hazırlanmış boşluk takozları kullanılır. Laminat ile duvar arasına sıkıştırılarak döşeme işlemi sırasında boşluk korunmuş olur.

Plakaları döşemeye devam edelim. Sonraki plaka yan kilit kısmından karşıdaki plakaya kilitlenir ve aşağıya bastırılarak kilitlenme işleminin tamamlanması sağlanır. Uç kısım birleşmesi ise, takılan plakının diğer ucundan uygun bir takoz ile vurularak, kilit içerisinde kaydırılarak diğer plakaya yaklaştırılır. Kaydırma işlemi, diğer uçtaki plakanın oluk kısmına, hareket ettirilen plakanın çıkıntı kısmı oturup kilitlenene kadar vurulur.

Takoz, vurulan plakaya zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır. Kilitlenme işlemi bittiğinde daha fazla vurulmamalı, kilitlemenin düzgünlüğü kontrol edilmelidir.

Döşeme alanındaki bazı etkenlere, usta tercihine göre, bu kilitlemenin tersi de yapılabilir. İlk önce uç kısımdaki kilit yerleştirilerek, daha sonra yan taraf da takılabilir. Bu esneklik montaja hız ve kolaylık sağlar.

Dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:
-Kapı kasaları, kalorifer boruları, duvarlar ve olabilecek tüm diğer sabit objeler ile döşeme arasında genleşme mesafesi bırakılmalıdır.
-Oda geçişlerinde ve 60 m2 den daha büyük tek alanlarda döşemenin bölünmesi gereklidir.

Süpürgelik Montajı

Laminat parke döşemesine uygun olabilecek bir süpürgeliğin 2,5cm kadar genişliği olmalıdır. Yükseklik olarak 4-6 cm veya daha çeşitli süpürgelikler vardır.
Süpürgelik çeşidine göre montaj uygulaması yapılır. Klipsli süpürgelikler, gerektiğinde sökülüp takılabilen (kablo montajı- boya işlemi gibi ihtiyaçlarda) süpürgeliklerdir. Klips sisteminin montaj kulavuzuna bakınız.
Standart çivi ile montajı yapılan süpürgeliklerde, çakma işleminden önce süpürgeliğin baş kısımları kesilmeli ve boylu boyunca yerinde kontrol edilmelidir. Çiviler arasında 30-40cm civarında boşluk olmalıdır. Ayrıca silikon da duvara yapıştırılmasında kullanılabilir.Bu montaj şeklinde çelik ve uç kısmı da renklendirilmiş çivi kullanılır.
Süpürgeliklerin köşe kesimleri yapılırken, uygulamanın yapılacağı köşenin açısı dikkate alınarak, duvara yaslanacağı açıda sabitlenerek kesimi yapılır.

Kullanılan çelik çivi oldukça kırılgan bir yapıya sahiptir. Uygulama esnasında koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
Çivi kırılmalarında, kırılan ve döşeme üzerine sıçrayan çivi parçaları mutlaka bulunmalı ve döşeme üzerinden alınmalıdır. Üzerine basıldığında ya da herhangi bir eşyanın altına sıkıştığında laminat döşeme için oldukça çizicidir.

Döşeme işlemini bitirmek için son olarak, geçiş profillerinin montajı gerçekleştirilir. Zemin şekline bağlı olarak uygun profil seçilmelidir. Döşemeden döşemeye geçişteki seviye farkı belirleyici unsurdur. Profil döşemenin genleşeceği de düşünülerek bu genleşmeden etkilenmeyecek şekilde montajı yapılır.

Profil kesim işlemini döşeme üzerinde yapmayınız. Profil kesimi sırasında olabilecek bir sorun ( elden kayması, diğer ucun döşemeye değmesi vs.) montajı bitmiş işe zarar verebilir.

Montaj işlemi sırasında ya da sonrasında ortaya çıkan artıklar döşeme üzerinden kaldırılmalıdır. Kabaca süpürülmeden teslim edilmemelidir.

Laminat döşemeleri için yapılan çizilme şikayetlerinin büyük çoğunluğu, montaj işleminin hemen sonrasında yaşanmaktadır ve sebepleri montaj artıklarıdır (kesimden artan küçük parçalar, kırılmış ya da düşürülmüş çivi, profil artıkları vs.)

Bir cevap yazın